ÁSZF

Fejlesztés alatt...

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK – www.hangberlet.hu

 

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a www.hangberlet.hu webáruház használatára vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF).

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: www.hangberlet.hu

 

1. Szolgáltató adatai

Szolgáltató fantázianeve: hangberlet.hu

Szolgáltató neve: Micsutka Tamás egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató)

Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám:

Adószám:

Vállalkozás székhelye: 2834 Tardos

Telefonszám: +36 20 924 7784

Honlap és webáruház: www.hangberlet.hu

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatvédelmi nyilvántartási szám:

A tárhely szolgáltató neve: Interware Kft.

 

2. Alapvető rendelkezések

 

2.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

2.2 Jelen ÁSZF 2015. ……..-én lép hatályba. A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában, a módosítás hatályba lépésének időpontját is megadva, a nyitó oldalon és/vagy e-mailben tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítás hatályba lépését követően a Szolgáltatás bármely elemének használatával a Felhasználó elfogadja az ÁSZF módosítását.

 

2.3 A www.hangberlet.hu webáruház bármely részének másolásával és terjesztésével kapcsolatos minden jog fenntartva. Tilos a weboldal teljes egészének ill. részeinek másolása, feldolgozása és további üzleti célú felhasználása. A weboldalunkon található képeket, szöveges tartalmakat átvenni csak a www.hangberlet.hu weboldalra való hivatkozással lehet. A fent említett, weboldalunkon található tartalmak bármely része bérelhető.
A bérleti díj tartalmi elemenként (kép, szöveg) 10 000 Ft / nap.
Jogtalan felhasználás esetén ezt a díjszabást vesszük figyelembe hatósági eljáráskor.

 

3. Adatkezelési szabályok

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatónkat (Adatvédelmi Szabályzat) megtekintheti a www.hangberlet.hu / Adatvédelem menüpont alatt.

 

4. Szolgáltatások köre

 

4.1 A www.hangberlet.hu 2-től 500 főig terjedő létszámú közösségi (pl.: családi, baráti, munkahelyi, iskolai) rendezvényekhez, összejövetelekhez biztosít hang- és fénytechnikai berendezéseket azok bérbeadásával, helyszínre történő kiszállításával, – igény szerint - összeszerelésével, illetve DJ szolgáltatással.

 

4.2 Az általunk bérbeadott elektromos berendezések érintésvédelmi jegyzőkönyvvel illetve CE-jelöléssel rendelkeznek, amely garantálja, hogy a gyártó ellenőrizte, hogy a termék megfelel az alkalmazandó irányelv(ek)ben meghatározott valamennyi releváns alapkövetelménynek (pl. az egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi követelményeknek), és amennyiben az irányelv(ek) úgy rendelkezik (rendelkeznek), a terméket megvizsgáltatta egy független megfelelőségértékelési testülettel.

 

4.3 Szolgáltatásaink igénybevételét kezdeményezhetik a webáruházon keresztül, telefonon, e-mailen vagy személyesen.

 

4.4 A Szolgáltató kisadózó egyéni vállalkozóként végzi tevékenységét, és az áfa szempontjából az alanyi adómentességet választotta, ezért a webáruházban szereplő árak áfát nem tartalmaznak.

 

4.5 A webáruházban szereplő eszközök mellett feltüntetett árak tartalmát az adott eszköz leírása tartalmazza (pl.: bizonyos eszközcsoportok esetén a feltüntett ár tartalmazza a beüzemelés és leszerelés díját, és/vagy technikusi személyzet díját a bérleti időtartama alatt). A kiszállítás díját a Szolgáltató az átadásra megjelölt cím függvényében állapítja meg.

 

4.6 A webáruházban a „Bérelhető eszközök” menüpont alatt található a bérbe vehető eszközök megnevezése, leírása a műszaki paraméterek megjelölésével, egy naptári napra vonatkozó bérleti díja, a bérleti díj tartalma, illetve az eszköz(ök) képének megjelenítése.

 

4.7 Amennyiben kedvezményes hangbérletre nyílik lehetőség, a kedvezmény igénybevételének tényéről, feltételeiről, illetve annak időtartamáról a Szolgáltató a webáruházon keresztül teljeskörően tájékoztatja a Felhasználókat.

 

5. Rendelés menete

 

5.1 Regisztráció

A www.hangberlet.hu webáruházon keresztül leadott megrendelések első lépése a Megrendelő regisztrációja.

A regisztráció az online regisztrációs adatlap pontos és valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a Megrendelő nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan e-mail címet ad meg, amellyel regisztráció már létezik, úgy a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs adatlap nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatával. A regisztráció megtörténtéről a megadott e-mail címre elektronikus levélben értesítést küldünk.

A regisztrációval létrejövő megrendelői fiók a Megrendelő webáruházban történő eligazodását, valamint a Megrendelő oldalaktivitásáról történő saját tájékozódását segíti. A megrendelői fiók a Bejelentkezés menüpontra kattintva, az azonosító adatok (e-mail cím, jelszó) megadásával érhető el.

Amennyiben változás történik a Megrendelő adataiban, a Megrendelő köteles legkésőbb a soron következő online megrendelése során módosítani adatait megrendelői fiókjában. A regisztráció során megadott e-mail cím megváltoztatása csak az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a megadott adatok nem valósak, a Megrendelő ezen adatok alapján nem elérhető, akkor a Szolgáltató jogosult a Megrendelő hozzáférését korlátozni, vagy regisztrációját törölni.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szerződés megszegése esetén a regisztrációja törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Megrendelő jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a megrendelői fiókot. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen Szerződés megsértése miatt törölt regisztráció esetén, ugyanazon Megrendelő újabb regisztrációja esetén a szerződéskötéstől elzárkózzon.

Amennyiben a Megrendelő elfelejtette jelszavát, a belépés oldalon található „Elfelejtette jelszavát?” linkre kattintva az általa korábban megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben található linkre kattintva beléphet a megrendelői fiókjába, és/vagy megadhatja új jelszavát. Ha a Bejelentkezés sikertelen, a Megrendelő az iEz az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött levélben kérhet segítséget a Szolgáltatatótól.

 

5.2 Keresés

A Szolgáltatás keretén belül kínált termékek szabadon kereshetők az oldal menüsora fölött található keresőmező használatával, vagy a weboldalon történő – eszközök és eszközkategóriák közötti - szabad böngészéssel.

 

5.3 Bérbe venni kívánt eszköz kiválasztása

A Megrendelő a bérbe venni kívánt eszköz(öke)t kosárba helyezi a „Kosárba” gombra történő kattintással. A Megrendelő a naptár funkció igénybevételével bejelölheti, hogy mely napo(ko)n kívánja bérbe venni az eszközöket/igénybe venni a szolgáltatásokat.

 

5.4 Szállítási adatok megadása

 

5.5 Számlázási adatok megadása

 

5.6 Fizetés módjának kiválasztása

Külön megállapodás hiányában (alapértelmezett esetben) a Megrendelő a bérleti díjat/szolgáltatási díjat a bérleti/szolgáltatási szerződés aláírásával egyidőben köteles megfizetni készpénzben.

Külön megállapodás esetén a Szolgáltató lehetőséget biztosít a bérleti díj/szolgáltatási díj banki átutalással történő megfizetésére. A bérleti/szolgáltatási szerződésben meghatározottak teljesítése esetén a Szolgáltató számlát állít ki. Megrendelő a fentiek szerint a bérbeadó által kiállított számla összegét, köteles a Bérbeadó bankszámlájára a külön megállapodás szerinti fizetési határidőre átutalással teljesíteni. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a Ptk. szerinti költségátalányra, illetve késedelmi kamatra vonatkozó szabályokat alkalmazza.

 

5.7 Adatbeviteli hibák javítása

 

Az adatbeviteli hibák javítása a megrendelési folyamat során lehetséges, vagy az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött levélben kezdeményezhető.

 

5.8 Megrendelés lezárása és elküldése

A Megrendelő a „Megrendelés lezárása” gombra történő kattintással küldheti el megrendelését, és ezzel kezdeményezi az általa kiválasztott termékekre vonatkozó bérleti/szolgáltatási szerződés megkötését a Szolgáltatóval.

 

5.9 Megrendelés visszaigazolása

A Szolgáltató a megrendelésről visszaigazolást küld a Megrendelő által a regisztráció során megadott e-mail címre. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül visszautasítsa a megrendelés teljesítését. Amennyiben a Szolgáltató 48 órán belül e-mailben visszaigazolja a megrendelést, létrejön a bérleti/szolgáltatási szerződés, melynek értelmében a Megrendelő a bérleti díj/szolgáltatási díj kiegyenlítésére, a Szolgáltató a megrendelt eszközök bérbeadására és/vagy a bérbeadáshoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére köteles, a Megrendelő azonban az alábbiak szerint gyakorolhatja elállási jogát.

 

A Megrendelő legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének kezdő napját megelőző napon 12.00-ig a szolgáltatás megrendelésétől – figyelemmel a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. §-ára – indoklás nélkül elállhat. Az elállási szándék közlése írásban történhet az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre küldött elektronikus levél formájában.

 

Amennyiben a Megrendelő úgy állt el megrendelésétől, hogy annak közlését megelőzőn a szolgáltatás díjának egy részét vagy egészét már előzetesen átutalta a Szolgáltató bankszámlájára, akkor a Szolgáltató az elállás közlését követő 14 napon belül köteles visszatéríteni az átutalt összeget a Megrendelő bankszámlájára történő átutalással.

 

5.10 Regisztráció törlése

A Megrendelő bármikor kérheti a regisztrációja törlését az ügyfélszolgálat elérhetőségein, illetve a törlés postai levélben is kezdeményezhető.

A Szolgáltató törölheti a regisztrációt és valamennyi, a megrendelői fiókhoz tartozó adatot és információt, amennyiben a Megrendelő megszegi a jelen Szerződés feltételeit.

A regisztráció bármely okból történő törlése esetén a jelen Szerződés automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik.

A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy Szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, amely esetben a jelen Szerződés automatikusan megszűnik.

 

6. Felelősség

Mivel a Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja, a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a webáruházban megjelenő adatok (eszközök bérleti díja, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek, azonban a feltüntetett adatok hibátlanságát garantálni nem tudja.

A Szolgáltatás használata során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldalról. Ezen felül a Szolgáltató az oldalon elérhetővé tett linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

A Megrendelő a szolgáltatások minőségével, továbbá a Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából a Budapesti Gazdasági Kamara mellett működő Békéltető Testülethez is fordulhat az alábbi postai címen: 1253 Budapest, Pf.: 10.